Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
159

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Четврток, 30 Ноември 2017 14:08

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
77 48.4%
Задоволува
33 20.8%
Просечен
25 15.7%
Воопшто не ми се допаѓа
19 11.9%