Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
170

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Недела, 23 Септември 2018 20:53

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
80 47.1%
Задоволува
33 19.4%
Просечен
31 18.2%
Воопшто не ми се допаѓа
21 12.4%