Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
145

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Четврток, 12 Јануари 2017 08:42

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
70 48.3%
Задоволува
30 20.7%
Просечен
21 14.5%
Воопшто не ми се допаѓа
19 13.1%