Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
147

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Понеделник, 23 Јануари 2017 02:34

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
71 48.3%
Задоволува
31 21.1%
Просечен
21 14.3%
Воопшто не ми се допаѓа
19 12.9%