Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
161

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Четврток, 04 Јануари 2018 14:22

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
77 47.8%
Задоволува
33 20.5%
Просечен
26 16.1%
Воопшто не ми се допаѓа
20 12.4%