Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
151

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Недела, 12 Март 2017 21:53

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
72 47.7%
Задоволува
32 21.2%
Просечен
23 15.2%
Воопшто не ми се допаѓа
19 12.6%