Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
169

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Среда, 06 Јуни 2018 12:07

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
80 47.3%
Задоволува
33 19.5%
Просечен
30 17.8%
Воопшто не ми се допаѓа
21 12.4%