Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
178

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Петок, 26 Април 2019 11:27

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
81 45.5%
Задоволува
35 19.7%
Просечен
32 18%
Воопшто не ми се допаѓа
25 14%