Настани
Месечен преглед
Месечен преглед
Сите настани
Сите настани
Неделен преглед
Неделен преглед
Дневен преглед
Дневен преглед
Категории
Категории
Барај
Барај
Преземи како iCal
Преземи како iCal
Печати
Печати
Целосен преглед Понеделник, Февруари 18, 2019
 Септември 2017Октомври 2017Ноември 2017
Понеделник, Октомври 02, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ПОНЕДЕЛНИК / 02.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Ѓорги Поп Христов општина Чаир

реконструкција на улицата

2

ул.28 нас.Ченто после Џамијата

ископ на земјан материјал - реконструкција на улица

3

бул.Кочо Рацин кај „Црвен крст“

поставување на рабници, ископ за велосипедска патека

4

бул.Кочо Рацин кај „Црвен крст“

Нивелирање на канализациони шахти

5

ул.Ѓорче Петров потег после „Баумаркет“ кај бензиска „Макпетрол“

ископ за продолжување на пешачка патека

6

канал Водно во близина на VI-та Управа

чистење на косините на каналот

7

бул.Трета Македонска Бригада

поставување на темели и шахти за семафори

8

бул.Видое Смилевски Бато

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена

9

 

градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација

10

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка
Вторник, Октомври 03, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ВТОРНИК / 10.03.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Ѓорги Поп Христов општина Чаир

реконструкција на улицата

2

ул.28 нас.Ченто после Џамијата

ископ на земјан материјал - реконструкција на улица

3

бул.Кочо Рацин кај „Црвен крст“

поставување на шахти на велосипедска патека

4

ул.Ѓорче Петров потег после „Баумаркет“ кај бензиска „Макпетрол“

ископ за продолжување на пешачка патека

5

бул.Трета Македонска Бригада

ископ на шахти и темели за сеамфори

6

к-ца бул.Гоце Делчев со ул.Филип Втори

поправка на јамки на семафори

7

семафоризирани крстосници

обиколка и контрола

8

канал Водно во близина на VI-та Управа

чистење на косините на каналот

9

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализацвија и поставување вертикална сигнализација
Среда, Октомври 04, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / СРЕДА / 04.10.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Ѓорги Поп Христов општина Чаир

ископ и подготовка за асфалтирање на улицата

2

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

поставување рабници и подготовка за асфалтирање на улица

3

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

асфалтирање на улицата

4

бул.Борис Трајковски

санација на ударни дупки и прекоп на пешачка патека

5

бул.Кочо Рацин кај „Црвен крст“

рачно асфалтирање на велосипедска патека

6

бул.Трета Македонска Бригада

санација на прекоп

7

бул.Трета Македонска Бригада

поставување на шахти и темели за семафори

8

к-ца бул.Гоце Делчев со ул.Филип Втори

монтажа на трииндуктивни  јамки на семафори

9

канал Водно во близина на VI-та Управа

чистење на каналот

10

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализацвија и поставување вертикална сигнализација
Четврток, Октомври 05, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ЧЕТВРТОК / 05.10.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Ѓорги Поп Христов општина Чаир

ископ и подготовка за асфалтирање на улицата

2

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

поставување рабници и подготовка за асфалтирање на улица

3

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

асфалтирање на улицата

4

бул.Кочо Рацин кај „Црвен крст“

втор слој асфалтирање на велосипедска патека

5

бул.Трета Македонска Бригада

поставување шахти за семафори

6

к-ца бул.Мајка Тереза со ул.Јордан Мијалков

поправка на индуктивни јамки на семафори

7

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализацвија и поставување вертикална сигнализација

8

канал Водно во близина на VI-та Управа

чистење на косините на каналот
Петок, Октомври 06, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПЕТОК/ 06.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Ѓорги Поп Христов општина Чаир

подготовка за асфалтирање на улицата

2

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

земјан ископ и поставување рабници

3

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

асфалтирање на улицата

4

бул.Кочо Рацин кај „Црвен крст“

поставување на шахти за велосипедска патека

5

канал Водно во близина на VI-та Управа

чистење на косините на каналот

6

бул.Трета Македонска Бригада

ископ за поставување шахти за семафори

7

к-ца бул.Партизански Одреди со бул.8ми Септември

поправка на индуктивни јамки на семафори

8

к-ца бул.Партизански Одреди со ул.Франклин Рузвелт

поправка на индуктивни јамки на семафори

9

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализацвија и поставување вертикална сигнализација
Понеделник, Октомври 09, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПОНЕДЕЛНИК / 09.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

земјан ископ и поставување рабници

2

к-ца ул.Ѓорче Петров со ул.Македонски Војски

санација на бехатон плочи на пешачка патека

3

бул.Трета Македонска Бригада

Ископ на ров за семафорски инсталации,поставување шахти и темели за семафори

4

к-ца ул.Ѓорче Петров со ул.Македонска Војска

санација на бехатон на пешачка патека

5

канал Водно во близина на VI-та Управа

чистење на каналот

6

Градски улици и булевари

обележување на хоризонтална сигнализација

7

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка
Вторник, Октомври 10, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ВТОРНИК / 10.10.2017Г, (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.28 нас.Сингелиќ после Џамијата

земјан ископ и поставување рабници

2

ул.Ѓорѓи Поп Христов општина Чаир

асфалтирање

3

улици нас.Драчево во општина Кисела Вода

санација на ударни дупки

4

бул.Свети Климент Охридски кај Европски Универзитет

асфалтирање на пешачка патеки

5

бул.Кочо Рацин

нивелирање канализациони шахти

6

ул. Козле 3 општина Карпош

ископ земјан материјал,поставување тампон слој и асфалтирање

7

к-ца бул.Трета Македонска Бригада со ул.Венјамин Мачуковски

провлекување на сигнални кабли низ семафорски инсталации и шахти, монтажа на семафорски столбови и монтажа на латерни

8

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Четврток, Октомври 12, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ЧЕТВРТОК / 12.10.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

улици во нас.Ченто

асфалтирање

2

ул.28 нас.Сингелиќ

поставување рабници и подготовка за асфалтирање

3

ул.Ордан Чопела општина Чаир

подготовка за асфалтирање

4

улици нас.Драчево во општина Кисела Вода

санација на ударни дупки

5

ул. Козле 3 општина Карпош

ископ земјан материјал,поставување тампон слој- подготовка за  асфалтирање

6

краци на ул.Киро Фетак нас.Драчево

подготовка за асфалтирање

7

к-ца бул.Трета Mакедонска Бригада со ул.Фрањо Круз

ископ на канал за поставување семафорска инсталација и темели за ел. ормарче, провлекување на семафорски кабли низ шахти и кабловици, монтажа на семафорски столбови и монтажа на семорски латерни

8

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Петок, Октомври 13, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ПЕТОК / 13.10.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Брегалница општина Шуто Оризари

асфалтирање

2

ул.28 нас.Сингелиќ

поставување рабници и подготовка за асфалтирање

3

ул.Ордан Чопела општина Чаир

подготовка за асфалтирање

4

улици нас.Драчево во општина Кисела Вода

санација на ударни дупки

5

ул. Козле 3 општина Карпош

подготовка за  асфалтирање

6

краци на ул.Киро Фетак нас.Драчево

подготовка за асфалтирање

7

бул.Свети Климент Охридски

асфалтирање на пешачка патека

8

к-ца бул.Трета Mакедонска Бригада со ул.Фрањо Круз

монтажа на вертикали на конзолни столбови  и монтажа на семафорски латерни

9

к-ца бул.Трета Македонска Бригада со ул. Венјамин Мачуковски

монтажа на семафорски контролер и поврзување на семафорски латерни со семафорски контролер

10

к-ца Трета Македонска Бригада со ул.Никола Карев

монтажа на семафорски контролер и поврзување на семафорски латерни со семафорски контролер

11

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Понеделник, Октомври 16, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПОНЕДЕЛНИК/ 16.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Брегалница општина Шуто Оризари

асфалтирање

2

бул.Климент Охридски

рачно асфалтирање

3

ул.28 нас.Сингелиќ

поставување рабници и подготовка за асфалтирање

4

ул.Ордан Чопела општина Чаир

подготовка за асфалтирање

5

улици нас.Драчево во општина Кисела Вода

санација на ударни дупки

6

ул. Козле 3 општина Карпош

подготовка за  асфалтирање

7

краци на ул.Киро Фетак нас.Драчево

подготовка за асфалтирање

8

к-ца бул.Трета Mакедонска Бригада со ул.Фрањо Клуз

положување на енергетски кабел од ел.броило до семафорски контролер

9

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Вторник, Октомври 17, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ВТОРНИК/ 17.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.3 нас.Козле општина Карпош

асфалтирање

2

бул.Климент Охридски

рачно асфалтирање

3

ул.28 нас.Сингелиќ

поставување рабници и подготовка за асфалтирање

4

нас.Триангла

асфалтирање

5

бул.Трета Mакедонска Бригада

санација на бехатон плочки

6

бул.Видео Смилевски Бато

заливање на пукнатини во асфалтот

7

улици нас.Драчево ,општина Кисела Вода

санација на ударни дупки

8

бул.Кочо Рацин со ул.Мирче Ацев

заобиколување на автобуска станица

9

канал Водно

чистење на каналот

10

к-ца бул.Трета Mакедонска Бригада со ул.Фрањо Клуз

провлекување на кабли низ портални столбови и монтажа на семафорски латерни на портални столбови

11

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Среда, Октомври 18, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /СРЕДА/ 18.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.3 нас.Козле општина Карпош

асфалтирање

2

ул.Ордан Чопела општина Чаир

асфалтирање

3

ул.28 нас.Сингелиќ

санирање на рабници

4

Триангла нас.Маџари

асфалтирање

5

бул.Трета Mакедонска Бригада

санација на бехатон плочки

6

бул.Видео Смилевски Бато

заливање на пукнатини во асфалтот

7

улици нас.Драчево ,општина Кисела Вода

санација на ударни дупки

8

бул.Кочо Рацин со ул.Мирче Ацев

заобиколување на автобуска станица

9

Усјански канал

чистење на каналот

10

к-ца бул.Трета Mакедонска Бригада со ул.Фрањо Клуз

монтажа на семафорски контролер; поврзување на семафорски латерни во столбови; поврзување на семафорски кабли во семафорски контролер и пуштање на жолто трепкаво светло

11

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Четврток, Октомври 19, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ЧЕТВРТОК/ 19.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Ордан Чопела, општина Чаир

асфалтирање

2

ул.28 нас.Сингелиќ ,општина Гази Баба

поставување на рабници

3

нас.Хиподром, општина Гази Баба

асфалтирање

4

бул.Трета Mакедонска Бригада ,општина Аеродром

поставување шахти и инсталација за семафори

5

бул.Видео Смилевски Бато ,општина Аеродром

заливање на пукнатини во асфалтот

6

улица во нас.Радишани (кај црквата), општина Бутел /

улица во нас.Драчево, општина Кисела Вода

асфалтирање /

санација на ударни дупки

7

бул.Кочо Рацин со ул.Мирче Ацев ,општина Центар

поставување на мали рабници на велосипедска патека

8

канал Водно

чистење на каналот

9

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

10

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Петок, Октомври 20, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПЕТОК/ 20.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

1

ул.Христо Татарчев крак 6,

општина Кисела Вода

подготовки за асфалтирање

2

ул.28 нас.Сингелиќ ,општина Гази Баба

поставување на рабници

3

бул.Трета Mакедонска Бригада ,општина Аеродром

поставување шахти и инсталација за семафори

4

нас.Радишани кај Црквата,општина Бутел

Санација на ударни дупки

5

канал Водно

чистење на каналот

6

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

7

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Четврток, Октомври 26, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ЧЕТВРТОК / 26.10.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

ул.Ѓорче Петров после Баумаркет

поставување на рабници на велопатека

2

ул.28 нас.Сингелиќ, општина Гази Баба

поставување на рабници и ископ на земјан материјал

3

бул.Трета Mакедонска Бригада општина Аеродром

поставување шахти и инсталација за семафори

4

бул.Кочо Рацин

поставување на мали рабници и тампон слој на велосипедска патека

5

улици во општина Кисела вода

санација на ударни дупки

6

канал Водно

чистење на каналот

7

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

8

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Петок, Октомври 27, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ПЕТОК / 27.10.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

улица во нас.Сингелиќ

асфалтирање

2

ул.Петар Ѓорѓиев во нас.Чаир кај Битпазар позади Клиниката

асфалтирање

3

краци на ул.Киро Фетак нас.Драчево

асфалтирање

4

ул.28 нас.Сингелиќ

поставување на рабници

5

бул.Свети Климент Охридски

нивелирање на канализациона шахта

6

бул.Трета Mакедонска Бригада општина Аеродром

поставување шахти и инсталација за семафори

7

бул.Кочо Рацин

поставување на мали рабници и тампон слој на велосипедска патека

8

улици во нас. Кисела Вода

санација на ударни дупки

9

канал Водно

чистење на каналот, санација на ограда и изработка на бетонски парапет

10

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

11

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација и поставување вертикална сигнализација
Понеделник, Октомври 30, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ПОНЕДЕЛНИК / 30.10.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

улица 37 во нас.Сингелиќ

асфалтирање

2

краци на ул.Киро Фетак нас.Драчево

асфалтирање

3

улица Ѓорче Петров кај Баумаркет

поставување на рабници на велопатека

4

Водно кај МВР

санација на ограда

5

бул.Трета Mакедонска Бригада општина Аеродром

поставување шахти и инсталација за семафори

6

бул.Кочо Рацин

поставување на мали рабници и тампон слој на велосипедска патека

7

улици во нас. Кисела Вода

санација на ударни дупки

8

канал Водно

чистење на каналот

9

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

10

ул.Тодор Александров

поставување вертикална сигнализација
Дневни настани   Промоции      
Барај