Настани
Месечен преглед
Месечен преглед
Сите настани
Сите настани
Неделен преглед
Неделен преглед
Дневен преглед
Дневен преглед
Категории
Категории
Барај
Барај
Преземи како iCal
Преземи како iCal
Печати
Печати
Целосен преглед Среда, Јануари 24, 2018
 Декември 2017Јануари 2018Февруари 2018
Вторник, Јануари 02, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ВТОРНИК / 02.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на вело-патека

3

ул.Димитрие Чуповски

поставување на заштитни столбчиња

4

градски улици и булевари

санација на ударни дупки со ладен асфалт

5

бул.Кочо Рацин

поставување на заштитни  столбчиња

6

кеј на р.Вардар

чистење на косините

7

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

8

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Среда, Јануари 03, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН СРЕДА / 03.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари и поставување на рабници

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на вело-патека

3

ул.Димитрие Чуповски

поставување на заштитни столбчиња

4

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

5

бул.Кочо Рацин

подготовка за асфалтирање на вело-патека

6

кеј на р.Вардар

чистење на косините

7

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

8

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Четврток, Јануари 04, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ЧЕТВРТОК / 04.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари и поставување на мали рабници

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на вело-патека

3

ул.Димитрие Чуповски

поставување на заштитни столбчиња

4

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

5

бул.Кочо Рацин

подготовка за асфалтирање на вело-патека

6

кеј на р.Вардар

чистење на косините

7

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

8

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Петок, Јануари 05, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ПЕТОК / 05.1.2018г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари и поставување на мали рабници

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

3

ул.Димитрие Чуповски

поставување на заштитни столбчиња

4

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

5

бул.Кочо Рацин

подготовка за асфалтирање на вело-патека

6

кеј на р.Вардар

чистење на косините

7

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

8

градски улици и булевари /

нас.Пржино

поставување на сообраќајни знаци за висина на мостови /

обележување на автобуски постојки
Вторник, Јануари 09, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ВТОРНИК / 09.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари и поставување на мали рабници

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари и поставување на мали рабници

3

ул.Димитрие Чуповски

поставување на заштитни столбчиња

4

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

5

бул.Кочо Рацин

подготовка за асфалтирање на вело-патека и поставување на големи рабници

6

кеј на р.Вардар

чистење на косините

7

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

8

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Среда, Јануари 10, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН СРЕДА / 10.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

поставување на мали рабници

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

3

бул. 8ми Септември -кај Макпетрол

подготовка за асфалтирање на вело-патека

4

нас.Ѓорче Петров

санација на шахти на тротоари

5

ул.Димитрие Чуповски

поставување на заштитни столбчиња

6

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

7

бул.Кочо Рацин

подготовка за асфалтирање на вело-патека

8

кеј на р.Вардар

чистење на косините

9

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

10

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Четврток, Јануари 11, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ЧЕТВРТОК / 11.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

3

бул. 8ми Септември

подготовка за асфалтирање на вело-патека

4

нас.Ѓорче Петров

нивелација на шахти на тротоари

5

бул.Климент Охридски

поставување на заштитни столбчиња

6

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

7

бул.Кочо Рацин

подготовка за асфалтирање на вело-патека

8

кеј на р.Вардар

чистење на косините

9

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

10

централно градско подрачје/

градски улици и булевари

поставување на сообраќајни знаци за висина на надвозници/

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Петок, Јануари 12, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ПЕТОК / 12.1.2018г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

3

бул. 8ми Септември

подготовка за асфалтирање на вело-патека

4

нас.Ѓорче Петров

нивелација на шахти на тротоари

5

бул.Климент Охридски

поставување на заштитни столбчиња

6

ул.Мито Х.Јасмин, ул.Брадфордска,

ул.Владимир Комаров;

санација на ударни дупки

7

бул.Кочо Рацин

подготовка за асфалтирање на вело-патека

8

кеј на р.Вардар

чистење на косините

9

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

10

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Понеделник, Јануари 15, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ПОНЕДЕЛНИК / 15.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

поставување на мали рабници

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

3

нас.Ѓорче Петров

нивелација на капаци на  шахти на тротоари

4

бул.Климент Охридски

поставување на заштитни столбчиња

5

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

6

бул.Кочо Рацин

поставување на големи рабници

7

кеј на р.Вардар

чистење на косините

8

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

9

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Вторник, Јануари 16, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ВТОРНИК / 16.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари

2

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

3

нас.Ѓорче Петров

нивелација на шахти на тротоари

4

бул.Климент Охридски

поставување на заштитни столбчиња

5

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

6

бул.Кочо Рацин

поставување на рабници

7

кеј на р.Вардар

чистење на косините

8

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

9

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Среда, Јануари 17, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН СРЕДА / 17.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари и поставување на мали рабници

2

бул.8ми Септември кај “Макпетрол”

подготовка за асфалтирање на вело-патека

3

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

4

нас.Ѓорче Петров

нивелација на шахти на тротоари

5

бул.Теодосиј Гологанов кај Католичка црква

санација и монтажа на заштитна ограда

6

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

7

бул.Кочо Рацин

поставување на мали рабници на вело-патека

8

кеј на р.Вардар

чистење на косините

9

семафоризирани крстосници на град Скопје

контрола и обиколка на светлосна сигнализација

10

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Четврток, Јануари 18, 2018
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА ЗА ДЕН ЧЕТВРТОК / 18.1.2018г. / (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.II Македонска бригада

подготовка за асфалтирање на тротоари

2

бул.8ми Септември

подготовка за асфалтирање на вело-патека

3

нас.Ѓорче Петров

подготовка за асфалтирање на тротоари

4

нас.Ѓорче Петров

нивелација на шахти на тротоари

5

градски улици и булевари

санација на столбчиња

6

градски улици и булевари

санација на ударни дупки

7

бул.Кочо Рацин

поставување на мали рабници

8

кеј на р.Вардар

чистење на косините

9

семафоризирани крстосници на град Скопје

замена на лед модули

10

градски улици и булевари

контрола и обиколка на вертикална сигнализација
Дневни настани   Промоции      
Барај