Тендери

Почитувани,

ЈП Улици и патишта Скопје во целост го применува Законот за јавни набавки и редовно ги објавува сите побарувања за набавка на стоки и услуги во Бирото за јавни набавки.

Секој заинтересиран економски оператор може да се информира за нашите тендерски постапки во Бирото за јавни набавки.

Официјален портал на Бирото за Јавни набавки: http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/