Најава за проширување на улица Борис Сарафов (4ти Јули)

16.10.2013г.

На улица Борис Сарафов (поранешна улица  4ти Јули) во Ѓорче Петров веќе еден дел е расчистен и на него наскоро ќе започнат градежните работи.

ЈП „Улици и патишта“ ќе ги изведува работите ,со што овој дел од улицата ќе добие една нова коловозна трака и тротоар.A_gorce

Се работи и на проектот за проширување на второтот тесно грло на истата улица